Nhà máy sản xuất thực phẩm

THÔNG TIN DỰ ÁN

-Mô tả công việc: Cải tạo và nâng cấp hệ thống HVAC phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP-WHO