Nhà máy sản xuất thuốc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Cung cấp lắp đăt toàn bộ hệ thống HVAC, Panel, Điện động lực chiếu sáng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO