XÂY DỰNG

portfolio

 

Tư vấn giải pháp, thiết kế và thi công xây dựng các nhà máy SX Dược Phẩm, Mỹ Phẩm, Bao Bì, Thực Phẩm, Điện Tử, TB Y Tế,… theo các tiêu chuẩn GMP, HACCP, ISO…

1. TRAO ĐỔI, ĐƯA RA VÀ KẾT HỢP Ý TƯỞNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY ( Tư vấn các vấn đề cần thiết từ khi bắt đầu để hoàn thành dự án một cách hiệu quả tiết kiệm)

2. LẬP BẢN VẼ QUY HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN ( Mặt bằng tổng thể, cấp điện tổng thể, chiếu sáng tổng thể, cấp thoát nước tổng thể)

3. LẬP HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG ( Theo quy định của Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng)

4. LẬP KHÁI TOÁN TOÀN BỘ DỰ ÁN

5. LẬP BẢNG TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ( Đưa ra các phương án thi công, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn vật liệu phù hợp dự án)

6. QUẢN LÝ DỰ ÁN ( Quản lý toàn bộ dự án xây dựng, giám sát thi công, giám sát chất lượng…)